ELSA (The European Law Students’ Association/Asociația Europeană a Studenților la Drept) a fost fondată în data de 4 mai 1981, la Viena, de către un grup de studenți din Polonia, Austria, Ungaria și Germania de Vest (Republica Federală Germania). Ideea de bază a fost promovarea legăturilor internaționale și a înțelegerii reciproce între studenții la drept de ambele părți ale Cortinei de Fier.